Latest Voice News!

NoImage19. ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သိျခင္း အႏုပညာ -Voice

#ၿပည္တြင္း (10h ago)

ဖြင့္ရန္။...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage18. အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္မ်ားအတြက္ သီးျခားမူဝါဒ -Voice

#ၿပည္တြင္း (15h ago)

ဖြင့္ရန္။...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage17. ေခါင္းေလာင္း ညာပုံေတာ္ -Voice

#Cover Story (1d ago)

ဖြင့္ရန္။ဦးစံလင္းႏွင့္ အေပါင္းပါတစ္စုသည္ အားလံုးကို လိမ္ညာေနသည္လား။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား သာမက ႏိုင္ငံတကာကပါ စိတ္ဝင္စားခဲ့သည့္ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ရွာေဖြမႈသည္ အခ်ိန္တစ္လေက်ာ္ ၾကာလာခ်ိန္တြင္ ယင္းသို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေနအထား ျဖစ္လာေနသည္။ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေတြ႔ရွိၿပီဆိုသည္ကို...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage16. ျပည္တြင္းခရီးသြားသူ မ်ားလာေသာအခါ -Voice

#Articles (1d ago)

ဖြင့္ရန္။႐ုံးပိတ္ရက္ကို ခရီးသြားျခင္းျဖင့္ စတင္ရန္ တာစူေနသူမ်ားရွိသည္။ အနီးစပ္ဆုံးကာလျဖစ္သည့္ မတ္လ ၁ ရက္ႏွင့္ ၂ ရက္မွာ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အလုပ္ပိတ္ရက္၊ မတ္လ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္မွာ စေန၊ တနဂၤေႏြျဖစ္သျဖင့္ ေလးရက္ဆက္တိုက္...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage15. ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ ကာစီႏို -Voice

#Business (1d ago)

ဖြင့္ရန္။ေနာက္ဆုံးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းကို တရားဝင္လုပ္၍ ဝင္ေငြရွာေဖြရန္ စဥ္းစားလာၿပီ။ စဥ္းစားခ်က္သာ အတည္ျဖစ္သြားပါက ကမၻာေက်ာ္ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ား မၾကာမီ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ကာစီႏိုလုပ္ငန္းမ်ား တရားဝင္ျဖစ္လာေစရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕အြန္လိုင္းဂိမ္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage14. ေဝးေနဆဲ ေျမယာအေျဖ -Voice

#Mandalay (1d ago)

ဖြင့္ရန္။မတရားသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိလိုသျဖင့္ ဆႏၵျပသူ၊ ထြန္တုံးတိုက္ပြဲျပဳလုပ္သူတို႔ မ်ားစြာရွိခဲ့သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျမယာျပႆနာတို႔၏ အေျဖမွာ ေဝးကြာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမ်ိဳးစုံကို အေၾကာင္းျပသိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားကို NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ လယ္ယာေျမမ်ား...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage13. ထမင္းအိုးကြဲမွာ ေၾကာက္သလား -Voice

#Articles (1d ago)

ဖြင့္ရန္။ထမင္းအိုးကြဲမွာ ေၾကာက္ဖို႔မရွိ။ ထမင္းအိုးကြဲျခင္းသည္ သဘာ၀တရားပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ထမင္းအိုးမ်ိဳးစုံေနရာအႏွံ႔တြင္ ကြဲခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ ထမင္းအိုးမ်ားကြဲျခင္းေနာက္တြင္ တိုးတက္မႈက ပါလာသည္။ တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ထမင္းအိုးမ်ားကြဲသည္။ ဆိုေတာ့ ထမင္းအိုးကြဲသည္ကို ႀကိဳဆိုၾကရမည္။  ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလၽွင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းသည္၊ ၿပိဳင္ဘက္အသစ္မ်ားလည္း ေပၚလာသည္။...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage12. ျမန္မာတိုင္း သိုင္းသင္ -Voice

#Features (2d ago)

ဖြင့္ရန္။ကိုယ္ခံပညာတစ္ခုတတ္ေျမာက္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္လာေနၿပီေလာ။ လက္ရွိၾကားသိေနရေသာ ေခတ္အေျခအေနအရ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး မေ႐ြး ကိုယ္ခံပညာတတ္ထားရန္ လိုအပ္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ လိုအပ္သည္ဆိုလၽွင္ မည္သည့္ကိုယ္ခံပညာကို ေ႐ြးခ်ယ္သင္ယူၾကမည္နည္း။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ကိုယ္ခံပညာနည္းစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသည္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ တိုက္ကြမ္ဒို၊ ဂ်ပန္တြင္ ကရာေတးဒို၊...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage11. ဆိတ္သုဥ္းစားသုံးသူအသံအတြက္ မဟာဩသဓ -Voice

#Business (2d ago)

ဖြင့္ရန္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ အမ်ိဳးသမီးထု တိတ္ဆိတ္သံတို႔ ပြင့္ထြက္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈကို အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ ေအာ္ပရာဝင္းဖေရးတို႔ကဲ့သို႔ နာမည္ႀကီးမ်ားက ျပန္လည္ဖြင့္ထုတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စားသုံးသူမ်ားက ၎တို႔အခြင့္အေရး တိုက္ပြဲဝင္သည့္ တိတ္ဆိတ္သံတို႔ ဖြင့္ဟခ်ိန္ျဖစ္လာမည့္အရိပ္အေယာင္မ်ားကို...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage10. ေတးသံရွင္ အမြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း -Voice

#Entertainment (4d ago)

ဖြင့္ရန္။...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage9. Regional Roundup -Voice

#News (4d ago)

ဖြင့္ရန္။...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage8. “ဘယ္အစိုးရမ်ိဳးမဆို ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ မျဖစ္မေနရင္ဆိုင္ရမွာပဲ” -Voice

#Interviews (4d ago)

ဖြင့္ရန္။...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage7. သရုပ္ေဆာင္ ေအးျမတ္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း -Voice

#Entertainment (4d ago)

ဖြင့္ရန္။...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage6. “ေနာက္ထပ္ သမီးမိန္းကေလး မေမြးရဲေတာ့ဘူး” -Voice

#News Analysis (4d ago)

ဖြင့္ရန္။...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage5. မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ျခင္း -Voice

#Editorial (4d ago)

ဖြင့္ရန္။

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ၿပီး သုံးစြဲသည္ထက္ အျခားသူမ်ားက ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူသုံးစြဲမႈက မ်ားျပားသည့္ ယေန႔ေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ သုံးစြဲစားသုံးသူ Consumer သည္ ျပည္သူတိုင္းလိုလိုပင္ျဖစ္ရာ စားသုံးသူကို ကာကြယ္ျခင္းသည္ စင္စစ္ ျပည္သူကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

စားသုံးမႈဆိုရာတြင္ အစားအေသာက္ ဝယ္ယူစားသုံးျခင္း၊ တိုက္ခန္းဝယ္ယူျခင္းမွသည္ ဘဏ္ေငြထုတ္စက္တြင္ ေငြသြားထုတ္ျခင္းအထိ အမ်ိဳးစုံအမယ္စုံ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ေနသည္။ ဥပမာ – ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္သည္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ေငြေၾကးနယ္ပယ္တြင္ ထုတ္လုပ္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ဆံပင္ၫွပ္ဆိုင္ေရာက္သည့္အခါ၊ သေဘၤာစီးသည့္အခါ စားသုံးသူ ျပန္ျဖစ္သြားသည္။ မည္မၽွပင္ ကုန္အမ်ိဳးအစား မ်ားမ်ားထုတ္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ တစ္ေနရာတြင္ စားသုံးသူ ျဖစ္ရသည္သာ။

စားသုံးသူသည္ စားသုံးသူ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝရရွိကာ ေပးရေသာေငြႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အရည္အေသြးမွန္မွန္ကန္ကန္ရရွိမွသာ ျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈဘ၀ သာယာမည္ျဖစ္သည္။

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ စားသုံးသူကို ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္သလို စားသုံးသူကို ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ထုတ္လုပ္ေသာကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း အရည္အေသြးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ထုတ္လုပ္သည့္အရာမ်ား အရည္အေသြးတိုးတက္လာလၽွင္ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္မ်ား ျပည္ပပို႔ႏိုင္စြမ္းလည္း ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သလို ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ား ျပည္ပထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စားသုံးသူမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ား အရည္အေသြးတိုးတက္ေစေရး၊ ထိုမွသည္ ျမန္မာ့စီးပြားတိုးတက္ေရးထိပင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။

စားသုံးသူကို ကာကြယ္လိုသည့္စိတ္ျဖင့္ အရည္အေသြးအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေစတနာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူ႕သတင္းလူခ်င္းေဆာင္ၿပီး မိမိကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ သတင္းေကာင္းသည္ စားသုံးသူအမ်ားၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားမည္ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းလည္း ပိုမိုေအာင္ျမင္လာမည္သာျဖစ္သည္။ စားသုံးသူ အက်ိဳးျဖစ္လၽွင္ လုပ္ငန္းလည္းႀကီးပြားမည္။

စားသုံးသူဟူသည္ ျပည္သူတိုင္းျဖစ္ရာ စားသုံးသူကာကြယ္ျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္တကြ အစိုးရတို႔ပါ အၿမဲႏွလုံးသြင္းမိေနလၽွင္ စားသုံးသူကာကြယ္ေရး ပိုမိုလြယ္ကူ ျမန္ဆန္ထိေရာက္မည္ဟု အေလးထားေျပာၾကားလိုပါသည္။

အယ္ဒီတာ
(၁၄.၂.၂၀၁၈)


(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage4. ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေဘာဂေဗဒသီအိုရီမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ျခင္း -Voice

#ၿပည္တြင္း (5d ago)

ဖြင့္ရန္။...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage3. အစၥလာမ္မစ္ ဉာဏ္အလင္းသစ္ -Voice

#ၿပည္တြင္း (5d ago)

ဖြင့္ရန္။...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage2. အမွတ္အသားျပႆနာႏွင့္ ခြင့္တူညီမၽွဘုံဝါဒ -Voice

#ၿပည္တြင္း (6d ago)

ဖြင့္ရန္။...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...
NoImage1. ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ဒီအိုပီ (DoP)၊ အက္(စ္) အိုပီ (SoP) ႏွင့္ စီအဲန္ဘီ (C&B) -Voice

#ၿပည္တြင္း (6d ago)

ဖြင့္ရန္။...
(☞ မူရင္း သတင္း site တြင္ ဆက္ဖတ္ရန္။)

☞ အၿခား ၿပည္တြင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္...

<< Back